about

เกี่ยวกับเรา

Chiangmai&Co ก่อตั้งโดย Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท อริสโท (ARISTO Group) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการส่งเสริมระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่

ให้สามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการธุรกิจ เพื่อผลักดันออกสู่ตลาด ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศกับนักลงทุนต่างชาติ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ รวมถึงรวบรวมเหล่าสตาร์ทอัพ ให้คุณได้รู้จัก

รูปแบบการให้บริการ

Networking and Community

ถ้าหากคุณต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน หรือมุมมองจากต่างธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดไปพัฒนาธุรกิจของคุณ เรามีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทั้งคุณและธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก ได้พบปะเหล่านักลงทุนและผู้สนใจใน ซึ่งในอนาคตอาจจะกลายเป็นเพื่อน หรือพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณ!! ขอแค่คุณเปิดใจให้กว้าง พร้อมสร้างสัมพันธ์ที่ดี และอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Business Service and Consultancy

เราอยากมีส่วนร่วมแบ่งปันบุคลากร ชาวต่างชาติที่มีทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ ที่อยากเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) ผ่านบริการ เช่น Smart Visa, Company Registration การให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คุณเข้าใจในการทำธุรกิจหรือบริการ ที่สอดคล้องกับพื้นที่ ทำให้ธุรกิจเริ่มต้นอย่างมีคุณภาพ ลดความเสี่ยงเพิ่ม

Knowledge Space

สำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผู้ชื่นชอบในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจของคุณตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และกำลังมองหาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ หรือกลุ่มใหญ่ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านพื้นที่ ที่ทันสมัย ทำเลดีใจกลางเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ

คุณสามารถติดตามข่าวสาร การบริการ รวมถึงกิจกรรมที่เรารับรองว่าดี ที่จะพัฒนาคุณและธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลขึ้น หรือหากคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อ Chiangmai&Co เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะช่วยคุณและธุรกิจของคุณ

Smart Visa

สิทธิประโยชน์เพื่อชาวต่างชาติ

Chiangmai&Co อยากเห็น คนเก่ง ๆ จากต่างชาติเข้ามาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี ให้แก่คนไทย และยังช่วยเพิ่มการจ้างงาน การผลิตและขายซึ่งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย Smart Visa เป็นอีกบริการหลักของรัฐบาลไทย ที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งแน่นอน!! การมี Smart Visa คุณจะได้รับ สิทธิมากกว่าการถือ Visa ปกติ อาทิ เช่น สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี ไม่ต้องขอ Work Permit คู่สมรสและบุตรยังได้สิทธิอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้เท่ากับผู้ถือ Smart Visa และยังขยายเวลาการรายงานตัวเป็นทุก ๆ 1 ปีอีกด้วย

ทำไมถึง
เชียงใหม่?

เชียงใหม่คือหนึ่งในเมืองที่ติดอันดับ 1-5 ตลอดทั้งปีของการจัดอันดับของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ของโลก (Digital Nomad List) เชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองที่คนที่ใช้ชีวิตทั่วโลกเห็นว่ามี Coworking Space และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อินเอตร์เน็ตที่รวดเร็วและความปลอดภัยของการใช้ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงค่าของชีพโดยเฉลี่ยก็ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก เชียงใหม่จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากจะมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต

เชียงใหม่มีกลุ่มชุมชนด้านเทคโนโลยีและ สตาร์ทอัพอยู่มากมาย โดยกลุ่มต่าง ๆมักมีกิจกรรม Networking หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันทุกเดือน ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือต้องการเพื่อนที่ทำงานประเภทเดียวกัน เชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองที่คุณสามารถหาเพื่อนหรือกลุ่มคนเดียวกันได้ไม่ยาก ทั้งนี้เชียงใหม่ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยเช่น กลุ่มเรียนภาษาต่างประเทศ กลุ่มท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยกิจกรรมเหล่านี้ก็เกิดจากกลุ่มชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และเรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะชื่นชอบ

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เป็นสนามบินที่เราสามารถบินตรงไปยังเมืองใหญ่ ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกได้อย่างสะดวกสบาย มีสายการบินที่บินมาทั้งหมดถึง 32 สายการบินในปี 2561 โดยมีเที่ยวบินไปยังต่างประเทศถึง 20,532 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศถึง 55,061 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่นั้นสามารถบินไปยังหัวเมืองเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกได้ถึง 10 เมืองเช่น Seoul, Beijing, Singapore, Taiwan, Shanghai, Hong Kong, Tokyo และอื่น ๆ และคุณสามารถบินไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเพียงไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ หรือโดฮาของกาตาร์ได้อย่างสะดวกสบาย

การเดินทางและระยะเวลาที่เราต้องใช้ในการเดินทางเชียงใหม่นั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และใช้เวลาน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพม อาจจะมีติดบ้างเล็กน้อยในช่วงเวลาเช้าและเย็นซึ่งเป็นเวลาที่คนเดินทางไปทำงาน โดยปัจจุบันเชียงใหม่มีทางเลือกในการเดินทางมากมายเช่น รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ Grab รถแเดง หรือจะเช่ารถมอเตอร์ไซต์ขับขี่ก็สะดวกสบาย เราสามารถเข้าไปเที่ยวภูเขาหรือธรรมชาติได้ภายใน 15 นาที

ติดต่อเรา

ที่อยู่

10 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อเรา
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 17:00

ไปติดตามเราได้ที่
thThai